Verwerkersovereenkomst arine.nl

arine.nl doet voor jou het onderhoud van je website (in meer of mindere mate). In deze verwerkers-overeenkomst leg ik vast welke gegevens ik verwerk, hoe ik ze verwerk en waarom ik ze verwerk.

arine.nl ontwerpt, bouwt en onderhoudt websites
KvK nummer: 27309173
Postadres: De Sitterlaan 49, 2313 TK Leiden
Email: privacy@arine.nl

Welke gegevens gebruikt arine.nl en waarom?
Om je domeinnaam te registreren (via je hosting provider) beschik ik over je:
- naam
- adres
- telefoonnummer
- email adres
- geboortedatum (soms)
Ik heb deze gegevens uitsluitend gebruikt om de domeinnaam te registeren en heb ze verder nergens bewaard.

Om je hostingpakket te kunnen benaderen (nodig om aan je website te kunnen werken) beschik ik over je:
- gebruikersnaam
- email adres
- wachtwoord
Om informatie en facturen te kunnen sturen en contact met je te kunnen opnemen, beschik ik over:
- naam, adres, telefoonnummer
- mailadres
Deze gegevens bewaar ik op een veilige manier op mijn computer.
De bewaartermijn is voor zolang als jij mij opdracht geeft het onderhoud van je website te blijven doen. Als jij aangeeft dat ik niet meer verantwoordelijk ben voor het onderhouden van je website, verwijder ik deze gegevens van mijn computer.

Ik ga vertrouwelijk om met alle informatie die ik van je heb en draag zorg voor een veilige verwerking van deze persoonsgegevens (o.a. door gebruik van veilige wachtwoorden en up-to-date software).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of over te dragen aan een ander.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@arine.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Op deze kopie moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. (Dit ter bescherming van je privacy).
Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verwerkersovereenkomst is opgesteld op 15 mei 2018
arine.nl
(Arine van Vliet)

Download als PDF